داود در آب

Posted by Khazan Zeh (Lahijan, Iran) on 7 November 2016 in Landscape & Rural and Portfolio.

دو روز کلا سوال پیچ کردیم بنده خدارو
آقا داود مرسی
{ داود معانی یکی از بهترین عکاس های منظره }

Set me free

NIKON D7100
1/160 second
F/9.0
ISO 100
24 mm

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook