الهه و مادربزرگ

Posted by Khazan Zeh (Lahijan, Iran) on 29 September 2016 in Lifestyle & Culture and Portfolio.

چند هفته قبل با چند دوست عزیز سفر دور روزه ای به مازندران داشتم بعد از سحر خیزی با امید خیلی زیاد از ساری به سمت قایم شهر حرکت کردیم هنوز نیم ساعت نگذشته بود که آسمون تیره و تار شد و باد و باران وحشتناکی شروع شد ساعاتی سخت که در طوفان وحشتناک قایم شهر توی مسیر گیر افتاده بودیم و گذشتن از شهر بحران زده رسیدن به سد لفور و دیدن روستای زیبا و مردم مهربون کمک زیادی کرد که اون فاجعه رو فراموش کنم
این مادر مهربون هم کلی بهمون محبت کرد
قول دادم دفعه بعدی بیام اونجا و تو خونه نزدیک دریاچه ساکن بشم برای چند روز

Set me free

 

Nikon D7100
1/125 second
F/6.3
ISO 100
24 mm

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook Share this photo on Google+ Share this photo on StumbleUpon